Nutsschool Oldenzaal

Nutsschool Oldenzaal

Het betreft een basisschool gedeeltelijk in 2 bouwlagen. De school wordt gebouwd met een houten draagconstructie en een vegetatiedak.

Het gebouw wordt gebouwd volgens de uitgangspunten van BENG (Bijna energieneutrale 

Gebouwen) en voor het onderdeel Lucht (ventilatie en spuiventilatie) Frisse scholen klasse B 

(PVE frisse scholen 2015).  

Datum: 
juli 2020

Bedrijfsgegevens

FRCalculatie
Frans Raanhuis

Keizerskroon 4
7581 TW Losser

t 053 - 53 60 780
f 053 - 53 60 784
m 06 - 44 02 92 89

KvK Enschede 0605 2123