Archeologisch Informatie Centrum Castricum

Archeologisch Informatie Centrum Castricum

Het Huis van Hilde heeft in januari 2015 haar deuren voor het publiek geopend.

De naam het van het gebouw is een verwijzing naar "Hilde", één van de vroegere inwoners van de regio (rond het jaar 400) en gevonden in 1995 bij een opgraving vlakbij het depot in Castricum.

Het ontwerp voor ‘Huis van Hilde’ is in opdracht van de Provincie Noord-Holland gemaakt. De Provincie is verantwoordelijk voor het in stand houden en tentoonstellen van roerende monumenten, gevonden bij het doen van opgravingen binnen de Provincie. Het huidige depot Mercurius in Wormer is te klein en slechts in zeer beperkte mate voor het publiek toegankelijk. Het nieuwe gebouw op de Zanderij te Castricum biedt voldoende ruimte voor beheer en het tentoonstellen van archeologische vondsten en collecties. 

Het depot is onder het duinlandschap gepositioneerd. Het landschap draagt op deze wijze passief bij aan goede klimatologische omstandigheden voor het beheer van de collectie. De tentoonstellingsruimte en kantoren zijn bovengronds ondergebracht in een elegant en langgerekt gebouw.

Datum: 
juni 2013

Bedrijfsgegevens

FRCalculatie
Frans Raanhuis

Keizerskroon 4
7581 TW Losser

t 053 - 53 60 780
f 053 - 53 60 784
m 06 - 44 02 92 89

KvK Enschede 0605 2123