Beele campus

Beele campus

In Aalten verrijst in opdracht van Beele Engineering de Campus Sealing Valley, een kennis- en trainingscentrum voor innovatieve oplossingen voor brand- en vluchtveiligheid.

Nieuwbouw Campus Sealing Valley

In Aalten verrijst in opdracht van Beele Engineering de Campus Sealing Valley, een kennis- en trainingscentrum voor innovatieve oplossingen voor brand- en vluchtveiligheid. Behalve het kenniscentrum is er ook plek voor een R&D-centrum, kantoren, pilot plants en een productieruimte. In totaal gaat het om een ontwikkeling van 45.000 m2 naar een ontwerp van John Velthuis. De huidige productieplant behelst 20.000 m2.

Achtergrond nieuwbouw

Beele Engineering is een zeer innovatief bedrijf dat wereldwijd opereert. Zij zijn nummer 1 als het gaat om superieure afdichtingstechnologie voor kabel- en buisdoorvoeringen. Deze afdichtingen zijn niet giftig en komen veel voor op cruiseschepen en de offshore sector. Daarnaast ontwikkelen zij brandwerende en gas-, rook- en waterdichte oplossingen die de veiligheid van mensen en installaties garanderen.

Om haar producten verder te kunnen ontwikkelen en in de markt te zetten, heeft Beele ingezet op de ontwikkeling van het kenniscentrum, in de nabije omgeving van hun huidige locatie. Beele heeft daarvoor grond aangekocht bij de gemeente Aalten. Medio januari 2017 moeten de opstallen op deze grond gesloopt zijn, zodat direct daarna gestart kan worden met de nieuwbouw. De ontwikkeling gebeurt in drie fases.

Wat is de rol van BBD Bouwmanagement?

De opdrachtgever heeft ons gevraagd om op te treden als regisseur van het totale ontwikkel- en bouwtraject. We zijn begonnen met het inventariseren van de eisen en wensen en hebben dit vertaald naar een Programma van Eisen. In nauwe samenwerking met de architect zorgden we voor een goede vertaalslag van het ontwerp. John Velthuis is daarin verantwoordelijk voor de architectuur en het ontwerp en wij dragen zorg voor de technische ontwikkeling, de financiële onderbouwing en de begeleiding tijdens het bouwtraject. Daarbij werken we op verzoek van de opdrachtgever daar waar dat kan met lokale partijen, zodat de werkgelegenheid in de gemeente en omgeving zo veel mogelijk gestimuleerd wordt.

Uitdagingen

De belangrijkste uitdaging van dit project is duurzaamheid. We zetten bij dit project in op een BREEAM Excellent certificering, een van de hoogst haalbare niveaus van duurzaamheid. We kijken daarbij naar het totaalplaatje van de ontwikkeling, waaronder naar thema’s als gezondheid, energiebesparing, afvalreductie en landgebruik. Om te komen tot de meest optimale inzet van duurzaamheid, werken we onder meer samen met specialisten op het gebied van subsidies, zodat de duurzaamheidscomponent niet alleen voordeel oplevert voor mens en milieu, maar ook voor de begroting.

Datum: 
januari 2016
Architect: 
Architectenbureau John Velthuis
Opdrachtgever: 
Beele Engineering

Bedrijfsgegevens

FRCalculatie
Frans Raanhuis

Keizerskroon 4
7581 TW Losser

t 053 - 53 60 780
f 053 - 53 60 784
m 06 - 44 02 92 89

KvK Enschede 0605 2123