Cultureel Educatief Centrum Het Lichtruim, De Bilt

Cultureel Educatief Centrum Het Lichtruim, De Bilt

Een compact, flexibel en toekomstbestendig gebouw op maat voor acht verschillende gebruikers, hun collectieve faciliteiten, en de te verwachten bezoekersstromen.

Een nieuw gezamenlijk onderkomen dat zowel collectiviteit uitstraalt als de individuele gebruiker respecteert, stimuleert en een eigen identiteit geeft.

De 10.500 m2 grote multifunctionele accommodatie biedt onderdak aan een basisschool, peuterspeelzaal, kinderopvang en bso, zorginstelling, muziek- en kunstencentrum, centrum jeugd en gezin, openbare bibliotheek, theater en gymzaal. Op de bovenste twee verdiepingen zijn twintig appartementen gesitueerd.

Het gebouw vormt binnen de wijk de ontbrekende schakel tussen de omringende deelgebieden, ieder met een eigen uitstraling en karakter. Het zijn de sferen van de Nieuwe Zakelijkheid, de 'groene hoven' Renovatie-architectuur en de Tuindorp-verkaveling, die samenkomen in de architectuur van het nieuwe gebouw. Een robuuste vijf-laagse bouwmassa definieert aan de straatzijde een nieuw stadsplein, waarmee het stedelijk weefsel ter plaatse is aangeheeld. Een drietal bouwvolumes van twee verdiepingen ieder, steken aan de parkzijde als vingers het groen in. Het park met zijn speelpleinen wordt daarmee 'naar binnen' gehaald en de overgang binnen-buiten vervaagd.

Binnen de gemeente De Bilt biedt het nieuwe cultureel educatief centrum een uitgebreid aanbod aan publieke faciliteiten en voorzieningen. Het gebouw voorziet hiermee in gevarieerde verblijfs- en ontmoetingsmogelijkheden voor een groot publiek, en vervult een belangrijke sociale rol binnen de gemeente.

Duidelijke publiek-private zonering, geclusterde functies, multifunctionele ruimtes en korte looplijnen, vormen de praktische onderlegger voor het ontwerp. Het totale programma is gevat in een slim gemodelleerd bouwvolume waarbij daglichttoetreding, oriëntatie van ruimtes, ontsluiting en stedenbouwkundige context leidend zijn.

Het gebruiksvriendelijke en logistiek efficiënt ingerichte gebouw, organiseert aanzienlijke bezoekersaantallen en voetgangersbewegingen in en rondom het gebouw op natuurlijke wijze. Met een langgerekte gevouwen luifel wordt de collectieve hoofdentree geaccentueerd, die daarmee goed herkenbaar is geplaatst aan het nieuw gevormde stedelijke plein. Een tweetal functionele sub-entrees zijn gelegen aan de parkzijde. De hoofdentree geeft toegang tot een vanaf het plein goed zichtbare openbare binnenstraat, waaraan de 'voordeuren' van de verschillende gebruikers en gedeelde functies zijn gelegen.

Een scala aan 'low tech' onderhoudsarme, exploitatievriendelijke ontwerpmaatregelen én installatietechnische maatregelen, waarborgen de duurzame ambities van het ontwerpteam. In het ontwerpproces zijn daarbij maatregelen/eigenschappen met elkaar in balans gebracht, waaronder: daglicht/beschaduwing, natuurlijke ventilatie, accumulatievermogen, sedum-dakbedekking, een wko-installatie, lage vloerverwarmings temperatuur en een warmtedak.

Datum: 
juni 2011
Architect: 
GROUP A
Opdrachtgever: 
Woonstichting SSW
Energie neutraal: 
ja

Bedrijfsgegevens

FRCalculatie
Frans Raanhuis

Keizerskroon 4
7581 TW Losser

t 053 - 53 60 780
f 053 - 53 60 784
m 06 - 44 02 92 89

KvK Enschede 0605 2123