Veld en Weide 23+25 Zorggebouw Wilp

Veld en Weide 23+25 Zorggebouw Wilp

Het landgoed De Lathmer in Wilp is één van de grotere locaties van de stichting Zozijn. Hier verblijven mensen met verstandelijke beperking en bijkomende problematiek in een beschermde woonomgeving.

Het landgoed is dringend toe aan vernieuwing. De gebouwen zijn voor het overgrote deel sterk verouderd en voldoen niet meer aan de huidige eisen, zorgopvattingen en behoeften. Het merendeel wordt dan ook afgebroken zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe woningen, dagcentra, medische zorg en vrijetijdsvoorzieningen. Dit hele proces zal in fasen plaatsvinden: de meest onveilige en verouderde gebouwen zullen het eerst verdwijnen en plaats maken voor nieuwbouw.

Door Kuiper Compagnons is een stedenbouwkundig en landschappelijk plan ontwikkeld waarin het middengebied, ook wel ‘het grote veld’ genoemd, wordt omgevormd tot een open en autovrij parklandschap, met als accenten het kasteeltje en de vijver. Rondom dit park, tegen de bosrand, komt een krans van bebouwing. Hier liggen de nieuwe woningen en zorggebouwen. Er zijn uiteenlopende deelprojecten zoals IJsselvallei (dagbesteding met zwembad), de Lathmerhofjes, de Zuidzoom en de Oostzoom (wonen voor verschillende doegroepen), een  dienstencentrum, een boerderij enzovoort.  

Het eerste grotere project met permanente nieuwbouw is ‘Veld en Weide’. Hier wordt huisvesting gerealiseerd voor circa  108 cliënten met een verstandelijke beperking in combinatie met meervoudige lichamelijke handicaps. Ook komt er een gebouw voor dagbesteding.  De zes woongebouwen omlijsten gezamenlijk een grote brink of hof, die in open verbinding staat met het centrale park. Het  paviljoen voor dagbesteding staat midden op de brink. Veld en weide wordt gefaseerd uitgevoerd.  De eerste bouwstroom omvat 4 woongebouwen en het dagbestedingpaviljoen. In 2de instantie volgen nog twee gebouwen.

Datum: 
juni 2012
Architect: 
Rik Lagerwaard Architect BNA BV
Opdrachtgever: 
Stichting Zozijn

Bedrijfsgegevens

FRCalculatie
Frans Raanhuis

Keizerskroon 4
7581 TW Losser

t 053 - 53 60 780
f 053 - 53 60 784
m 06 - 44 02 92 89

KvK Enschede 0605 2123