Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk

Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk

In september 2010 is Aannemingsmaatschappij Hegeman B.V. gestart met de eerste van 6 fasen van de verbouw en uitbreiding centrale hal van het ‘St Jansdal’ ziekenhuis in Harderwijk. Een goede 10 maanden later is op 20 juli 2011 het werk aan de opdrachtgever overgedragen.

Het opdelen in fasen komt voort uit het feit dat de diverse afdelingen tijdens daguren gewoon bereikbaar moesten blijven. Denk hierbij aan het afsprakencentrum, de prikpoli, poli’s orthopedie, chirurgie en anesthesie, de kinder- en kraamafdeling, het opname­bureau, de apotheek, het bestaande restaurant en de centrale keuken.

Door de grote stroom bezoekers tijdens de dagsituaties bleek het noodzakelijk dat een deel van de werkzaamheden tijdens de relatief rustige uren plaats zou vinden, wat inhield dat met regelmaat van de klok ’s avonds, ’s nachts en in de weekeinden gewerkt werd.

Als eerste is gestart met de sloop van de kenmerkende ‘paddenstoelen’ van de bestaande entree, de bestaande luifel en de bestaande tourniquet, ook wel fase II genoemd. Ondertussen werd er binnen gestart met fase IA, IB en IC, waarin het opnamebureau tijdelijk verplaatst werd. De bestaande vloerafwerking werd vervangen door nieuwe vloertegels, de wanden werden opnieuw gesausd en ook de bestaande systeemplafonds werden vervangen door een nieuw systeemplafond. Aansluitend werd in fase IIA de uitbreiding aan de noordzijde van het ziekenhuis gerealiseerd. Het betrof een uitbreiding over 2 bouwlagen.

Vrij bijzonder is het zogenaamde Triplo glas in de houten gevelkozijnen, bestaande uit een buitenruit, een luchtspouw, een middenruit, wederom een luchtspouw en een binnenruit. Verder zijn op het dak 4 daklichtkappen geplaatst met daarin opgenomen dakluiken, die zorg dragen voor de afvoer van rook bij brand.

Datum: 
juni 2010
Architect: 
Wiegerinck architectuur stedenbouw
Opdrachtgever: 
St Jansdal Ziekenhuis

Bedrijfsgegevens

FRCalculatie
Frans Raanhuis

Keizerskroon 4
7581 TW Losser

t 053 - 53 60 780
f 053 - 53 60 784
m 06 - 44 02 92 89

KvK Enschede 0605 2123