Over ons

Calculeren van werktuigkundige installaties.

FRCalculatie.

FRCalculatie is in 2010 opgericht door Frans Raanhuis uit Losser. De ruim 25 jaar werkervaring en de verworven expertise staan mede garant voor de scherpe en snel geleverde calculatie.

Ons profiel.

FRCalculatie is een onderneming gespecialiseerd in het calculeren en engineeren van werktuigkundige installaties in de ruimste zin van het woord. Ons bureau is breed georiënteerd waarbij de techniek centraal staat. Wij garanderen exclusiviteit, dit wil zeggen dat één project per opdrachtgever wordt gecalculeerd. Alleen als u als eerste opdrachtgever dit wenst wordt de calculatie eveneens aan uw collega aangeboden.

Waarom FRCalculatie inschakelen.

Wij merken dat de installatiebedrijven onder druk staan. Ervaren calculatoren zijn dan ook moeilijk te vinden, terwijl het verwerven van de nieuwe opdrachten dan ook van levensbelang is voor de continuïteit van het bedrijf.

FRCalculatie kan in die behoefte voorzien en u op het gebied van werktuigkundige installaties geheel van dienst zijn.

Collegabedrijven.

Wij werken collegiaal samen met Calculatiebureau 2MB, een onderneming gespecialiseerd in het calculeren en engineeren van elektrotechnische installaties in de ruimste zin van het woord. Kijk voor meer informatie op www.calculatiebureau2mb.nl.

De calculatie.

FRCalculatie kan u bijstaan als installatieadvies en calculatiebureau. Uitbesteden aan FRCalculatie zal u veel tijd en kosten besparen FRCalculatie kan u bijstaan als installatieadvies calculatiebureau op het gebied van werktuigkundige installaties voor de utiliteitsbouw, zorg en onderwijs, industrie en infra.

Werkzaamheden.

Onze werkzaamheden kunnen onder meer bestaan uit het maken van een uitgebreide kostprijsbegroting welke als onderlegger voor de projectuitvoering kan worden toegepast. Calculatiewerkzaamheden worden altijd vooraf met u doorgesproken en afgestemd op uw methoden en wensen.

Voor het uitwerken van calculaties maken wij gebruik van het GA-calculatiepakket, tevens hebben wij jarenlange ervaring met het ACTO-calculatiepakket, thans wordt een opstart gemaakt met InstallCalc, dit om een zo breed mogelijk aanbod te kunnen verzorgen.

Bij uitbesteed calculatiewerk wordt door ons gevraagd de kostprijs inzichtelijk te maken. De opdrachtgever blijft echter verantwoordelijk voor de controle van de inhoud en het bepalen van de commerciële kostprijs.

Calculatiekosten.

Vooraf wordt met u besproken welke werkzaamheden door ons verricht moeten worden.

Wij werken op basis van een vooraf overeengekomen prijsafspraak als ook op basis van nacalculatie tegen een overeengekomen uurtarief. Alle afspraken zullen schriftelijk worden vastgelegd en nadat u akkoord bent gegaan zullen de werkzaamheden worden opgestart.

Tevens is het mogelijk om de werkzaamheden bij u, op locatie te calculeren.

Frans Raanhuis

Bedrijfsgegevens

FRCalculatie
Frans Raanhuis

Keizerskroon 4
7581 TW Losser

t 053 - 53 60 780
f 053 - 53 60 784
m 06 - 44 02 92 89

KvK Enschede 0605 2123