Politiekantoor Woensel Eindhoven

Politiekantoor Woensel Eindhoven

De nieuwbouw van het Politiekantoor Woensel te Eindhoven bestaat uit een kantoorgebouw met twee bouwlagen en een afgesloten binnenterrein met buitenruimten.

Het politiekantoor omvat verschillende gebruiksfuncties zoals kantoorfuncties, bijeenkomstfuncties en een arrestantengebied met ophoud-kamers en verhoorkamers.

Door de specifieke wens van opdrachtgever en architect om een robuust maar transparant en eenvoudig gebouw te realiseren, is de meerwaarde van de integrale ontwerpaanpak van Nelissen ingenieursbureau binnen het ontwerpteam gebleken. Niet alleen afstemming tussen bouwfysische en installatietechnische uitgangspunten, maar ook afstemming met constructies en esthetische wensen hebben bijzondere aandacht gevraagd. De luchtbehandelingsinstallatie voor de begane grond is bijvoorbeeld weggewerkt in de betonnen vloer van de eerste verdieping, die tevens dienst doet als betonkernactivering om een constant basisklimaat op de begane grond te realiseren. De elektrotechnische installaties zijn in speciale gootconstructies in de vloer van de begane grond verwerkt. Op de eerste verdieping zijn de installaties als zichtwerk uitgevoerd, waarbij een belangrijk aandachtspunt de afstemming met de bijzondere houten constructiebalken is geweest.

Om een werkbaar akoestisch klimaat te realiseren en de werking van de betonkernactivering te kunnen waarborgen, zijn op de begane grond akoestische eilandplafonds toegepast. Aanvullende wandabsorptie is in de kantoortuinen en de centrale hal toegepast. Op de verdieping wordt de geluidabsorptie gerealiseerd door een geperforeerde stalen dakplaat in combinatie met aanvullende absorptievoorzieningen in een gedeelte van de wanden. Speciale aandacht is uitgegaan naar de keuze van de materialisering om een goede interne geluidisolatie tussen de verhoorkamers / ophoudkamers en de omliggende ruimtes te kunnen waarborgen. Door de ruime hoeveelheid glasoppervlak vindt in de vaak diepe kantoortuinen voldoende daglichttoetreding plaats. De eenvoud van het ontwerp heeft er toe geleid dat een gebouw gerealiseerd is met een minimum aan brand- en rookscheidingen.

De energie in het gebouw ten behoeve van de verwarming en koeling wordt opgewekt met een warmte- en koudeopslag (WKO) installatie en zorgt voor een aangenaam en stabiel binnenmilieu met een beperking van lucht ventilatie om het gebouw te koelen en verwarmen. Maar er zijn meer maatregelen op het gebied van duurzaamheid genomen. Het groene dak kent een aantal positieve eigenschappen. Het heeft een goede isolerende werking en het produceert zuurstof en neemt CO2 op. Het groene dak zorgt ook voor wateropname en zuivering van het regenwater. Verder worden in het gebouw waterbesparende douchekoppen en duurzame bouwmaterialen toegepast.

Datum: 
juni 2011
Architect: 
WillemsenU
Opdrachtgever: 
Regio Politie Brabant Zuid Oost

Bedrijfsgegevens

FRCalculatie
Frans Raanhuis

Keizerskroon 4
7581 TW Losser

t 053 - 53 60 780
f 053 - 53 60 784
m 06 - 44 02 92 89

KvK Enschede 0605 2123